Giao hàng trong Thành phố Hà Nội


Phương thức vận chuyển

Tiết kiệm
(2 – 3 ngày làm việc)

Đơn hàng dưới 400.000 đồng

15.000 đồng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Đơn hàng trên 400.000 đồng


Giao hàng các tỉnh thành khác Thành phố Hà Nội


Phương thức vận chuyển

Tiết kiệm
(3 – 5 ngày làm việc)

Đơn hàng từ 1g – 100g

20.000 đồng

Từ 101g – 250g

20.000 đồng

Từ 251g – 500g

30.000 đồng

Từ 500g – 1.000g

50.000 đồng

Trên 1.000g

Thêm 2.000 đồng cho mỗi 500g cộng thêm

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Đơn hàng trên 600.000 đồng